Tháng Tư 30, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió – Dự án điện gió

Thiết kế thi công lắp đặt_và_vận_hành_cột_đo_gió với chiều cao lớn từ 120m – 160m theo tiêu chuẩn IEC 61400-12-1 là một trong những dịch vụ trọng […]
Tháng Tám 3, 2020
thiết bị quan trắc cầu

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc cầu

Thiết bị quan trắc cầu gồm có: thiết bị quan trắc ứng suất bê tông và cốt thép Strain Gage, thiết bị quan trắc biến dạng Crackmeter, thiết bị quan trắc lực căng dây văng Strainmeter, thiết bị quan trắc dao động Accelerometer, thiết bị quan trắc tốc độ gió và hướng gió Wind Sensor,...
Tháng Sáu 25, 2020
Cung cấp thiết bị quan trắc điện gió Wind Turbine

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc điện gió Wind Turbine

Thiết bị quan trắc điện gió gồm có cảm biến đo tốc độ gió Wind Speed, cảm biến đo hướng gió Wind Direction, cảm biến đo tốc độ gió và hướng gió cơ học Wind Mechanic Sensor, cảm biến đo tốc độ gió và hướng gió siêu âm Wind Sonic Sensor.
Tháng Sáu 24, 2020
Cảm biến đo bức xạ mặt trời RT1 Smart Rooftop

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc cho hệ thống điện năng lượng mặt trời Solar Energy

Thiết bị quan trắc điện mặt trời gồm các loại sau: thiết bị đo bức xạ mặt trời Pyranometer thường sử dụng các model CMP3, CMP10, SMP10, SMP11, RT1 của Kipp & Zonen - Hà Lan, thiết bị đo nhiệt độ tấm pin Back of Module Sensor Temperature thường sử dụng model CS240 của Campbell Scientific - USA
Tháng Mười Hai 4, 2019
Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT

Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT – Cone Penetration Test

Thí nghiệm xuyên tĩnh giúp: Phân chia chi tiết địa tầng thành các lớp đất có chất lượng xây dựng khác nhau, đánh giá được mức độ đồng nhất của đất nền; Đánh giá được độ chặt của đất loại cát, trạng thái của đất loại sét; Xác định được một số đặc trưng về độ bền và biến dạng của đất nền; Cho phép xác định được chiều sâu lớp đặt mũi cọc. Tài liệu xuyên tĩnh thường được sử dụng để tính toán sức chịu tải của cọc.
Tháng Mười Một 5, 2019
Bố trí thiết bị quan trắc hầm

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình giao thông

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình_giao_thông như hầm, cầu, đường,…là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết […]
Tháng Chín 24, 2019
Quan trắc nghiêng công trình

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc nghiêng công trình

Thiết bị quan trắc nghiêng công trình thường có các thiết bị sau: cảm biến đo nghiêng Tilmeter, bộ thiết bị đo nghiêng dùng đĩa Tiltmeter, thiết bị đo nghiêng hai trục Biaxial Tilmeter, dầm đo nghiêng Tilt Beam
Tháng Chín 24, 2019
Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng piezometer và máy đọc

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc thấm công trình

Thiết bị quan trắc thấm công trình gồm có: thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng Piezometer, thiết bị đo mực nước ngầm Water Level Sensor, thiết bị đo lưu lượng thấm máng chữ V, ...
Tháng Chín 24, 2019
Bố trí thiết bị quan trắc đập đất đắp

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc lún công trình

Thiết bị quan trắc lún công trình gồm có: thiết bị quan trắc lún bằng từ tính Magnetic Extensometer, giãn kế thanh Extensometer, thiết bị quan trắc áp lực nước Piezometer, thiết bị quan trắc chuyển vị ngang Inclinometer, thiết bị quan trắc lún Settlement System, cảm biến đo lún chất lỏng Settlement Sensor.
Tháng Chín 18, 2019
thiết bị quan trắc mỏ

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc mỏ khai thác

Thiết bị quan trắc mỏ khai thác gồm có thiết bị quan trắc áp lực nước lỗ rỗng Piezometer, thiết bị quan trắc chuyển vị ngang Inclinometer, thiết bị quan trắc chuyển vị ngang tự động In-Place Inclinometer, tấm đo áp lực Pressure Cell, giãn kế thanh Extensometer, thiết bị đo biến dạng Crackmeter,...
zalo