Trạm quan trắc thời tiết

Trạm quan trắc thời tiết được thiết kế để phục vụ cho mục đích nông nghiệp thương mại, quản lý tưới tiêu, quan trắc thời tiết tại các khu vực có khí hậu bất ổn, quan trắc thời tiết tại các công trình lớn như thuỷ điện, nhiệt điện, mỏ,…

Trạm quan trắc thời tiết gồm có các cảm biến cơ bản như: thiết bị đo mưa dạng gầu lật, cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối không khí, cảm biến đo hướng gió và tốc độ gió, cảm biến đo bức xạ mặt trời, và có thể có thêm cảm biến đo áp suất khí quyển.

zalo