Cung cấp thiết bị quan trắc cho dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi – thủy điện Quảng Trị

zalo