Dự án quan trắc điện gió

Dự án quan trắc điện gió

Tháng Năm 7, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La

lắp đặt cột đo gió tại_Mộc_Châu_Sơn_La được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
Tháng Tư 30, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Lộc Bình, Lạng Sơn

lắp đặt cột đo gió tại_Lộc_Bình_Lạng_Sơn được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
Tháng Tư 30, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Lục Nam, Bắc Giang

lắp đặt cột đo gió tại_Lục_Nam_Bắc_Giang được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
Tháng Tư 30, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Hướng Hoá, Quảng Trị

lắp đặt cột đo gió tại_Hướng_Hoá_Quảng_Trị được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
Tháng Tư 30, 2022
Cột đo gió 120m tại Đắk Đoa - Gia Lai

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Đắk Đoa, Gia Lai

lắp đặt cột đo gió tại_Đắk_Đoa_Gia_Lai được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
Tháng Tư 30, 2022
Cột đo gió 120m tại Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng

lắp đặt cột đo gió tại_Vĩnh_Châu_Sóc_Trăng được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
Tháng Tư 30, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu

lắp đặt cột đo gió tại_Phúc_Than_Than_Uyên_Lai_Châu được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
Tháng Tư 30, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió tại Pú Đao, Nậm Nhùn, Lai Châu

lắp đặt cột đo gió tại_Pú_Đao_Nậm_Nhùn_Lai_Châu được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
Tháng Tư 30, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Nậm Manh, Nậm Nhùn, Lai Châu

Lắp đặt cột đo gió tại_Nậm_Manh_Nậm_Nhùn_Lai_Châu được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
Tháng Mười Một 17, 2021
Lô thiết bị đo gió-thời tiết R.M.Young - Campbell Scientific - USA

Cung cấp và lắp đặt cột đo gió 120m tại Hồng Ngài, Bắc Yên, Sơn La

Cung cấp và lắp đặt cột đo tốc độ gió hướng_gió_120m được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường VN
zalo