Tháng Một 29, 2020
Quan trắc chuyển vị ngang Inclinometer đường giao thông

Quan trắc chuyển vị ngang Inclinometer – Dự án đường giao thông từ KCN Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà – Quảng Nam

Quan trắc chuyển vị ngang Inclinometer cho đường giao thông là một tài liệu quan trọng giúp thiết kế và thi công đào đắp được hiệu quả hơn, giúp đánh giá mức độ dịch trượt và đưa ra biện pháp gia cố, xử lý thích hợp, đảm bảo độ bền và ổn định cho công trình.
zalo