Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng

zalo