Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Hướng Hoá, Quảng Trị

zalo