Tháng Sáu 25, 2020
Cung cấp thiết bị quan trắc điện gió Wind Turbine

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc điện gió Wind Turbine

Thiết bị quan trắc điện gió gồm có cảm biến đo tốc độ gió Wind Speed, cảm biến đo hướng gió Wind Direction, cảm biến đo tốc độ gió và hướng gió cơ học Wind Mechanic Sensor, cảm biến đo tốc độ gió và hướng gió siêu âm Wind Sonic Sensor.
zalo