ứng suất cốt thép

Tháng Năm 24, 2020
Đo ứng suất cốt thép sà lan - Công ty Sông Thu - Đà Nẵng

Dự án đo ứng suất cốt thép sà lan tự động – Tổng Công ty Sông Thu – Đà Nẵng

Các thiết bị đo ứng suất cốt thép được lắp dọc theo thân của sà lan để quan trắc ứng suất biến dạng trong quá trình gia tải. Các thiết bị này được tích hợp vào bộ ghi đo tự động Datalogger và Mini Logger do hãng ACE Instrument chế tạo tại Hàn Quốc.
Tháng Chín 12, 2019
Thiết bị quan trắc đập thuỷ điện

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc đập thuỷ điện và hồ chứa

Thiết bị quan trắc đập thuỷ điện thông thường gồm có: thiết bị quan trắc thấm Piezometer, thiết bị quan trắc ứng suất bê tông và cốt thép Strain Gage, thiết bị quan trắc nhiệt độ bê tông Temperature, thiết bị quan trắc biến dạng khe hở Crackmeter, thiết bị đo nghiêng Tiltmeter,...
zalo