thuỷ điện Thượng Nhật

Tháng Một 2, 2021
Đập thuỷ điện Thượng Nhật xả lũ

Cung cấp & Lắp đặt thiết bị quan trắc thuỷ điện Thượng Nhật – Huế

Thiết bị quan trắc thuỷ điện_Thượng_Nhật: Cung cấp và Lắp đặt được thực hiện bởi Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật […]
zalo