thiết bị quan trắc hồ thải xỉ nhiệt điện

Tháng Chín 18, 2019
Lắp đặt thiết bị quan trắc hồ thải xỉ nhiệt điện

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc bãi thải nhiệt điện, mỏ

Thiết bị quan trắc bãi thải nhiệt điện, mỏ thường có các thiết bị sau: thiết bị quan trắc thấm Piezometer, thiết bị quan trắc chuyển vị ngang Inclinometer, thiết bị quan trắc lún bằng từ tính Magnetic Extensometer, thiết bị quan trắc mực nước ngầm Water Level Meter.
zalo