thiết bị quan trắc cầu

Tháng Tám 3, 2020
thiết bị quan trắc cầu

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc cầu

Thiết bị quan trắc cầu gồm có: thiết bị quan trắc ứng suất bê tông và cốt thép Strain Gage, thiết bị quan trắc biến dạng Crackmeter, thiết bị quan trắc lực căng dây văng Strainmeter, thiết bị quan trắc dao động Accelerometer, thiết bị quan trắc tốc độ gió và hướng gió Wind Sensor,...
zalo