thiết bị đo nhiệt độ tấm pin

Tháng Năm 12, 2021
Cảm biến đo bức xạ mặt trời - nhiệt độ tấm pin RT1 - Kipp & Zonen

Cung cấp thiết bị đo bức xạ và nhiệt độ tấm pin – Dự án điện mặt trời áp mái KCN Phú Bài – Huế

Thiết bị đo bức xạ nhiệt_độ_tấm_pin_RT1_KCN_Phú_Bài: Cung cấp và lắp đặt thực hiện bởi công ty CP thiết bị quan trắc ĐKT và MT VN
zalo