Tháng Tư 8, 2020
Thiết bị đo ứng suất cốt thép 4911-4 Rebar Strainmeter

Cung cấp thiết bị quan trắc cho dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi – thủy điện Quảng Trị

Thiết bị quan trắc cho cụm công trình thuỷ điện - thuỷ lợi Quảng Trị gồm có các thiết bị đo ứng suất cốt thép Rebar Strainmeter 4911-4 và máy đọc do hãng Geokon chế tạo tại USA với mục đích quán trắc ứng suất biến dạng của các thanh cốt thép chủ khi tích nước.
zalo