lập trình hệ thống quan trắc tự động

Tháng Tư 10, 2020
Hệ thống quan trắc tự động thuỷ điện dùng Datalogger CR6

Đấu nối, lập trình hệ thống quan trắc tự động – Thuỷ điện Pake

Thiết bị quan trắc thuỷ điện Pake - Lào Cai gồm rất nhiều các loại thiết bị khác nhau. Tích hợp các thiết bị vào hệ thống ghi đo tự động Datalogger đòi hỏi phải có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về lập trình Datalogger. VEGI JSC đã lập trình Datalogger CR6 cũng như kết nối tới máy tính để thu thập số liệu cho hệ thống này.
zalo