lắp đặt hệ thống quan trắc thuỷ điện

Tháng Ba 13, 2019
Lắp đặt thiết bị quan trắc

Lắp đặt thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Lắp đặt các thiết bị quan trắc địa kỹ thuật và môi trường như Inclinometer, Piezometer, Strain Gage, Extensometer, Crackmeter, Tiltmeter, Pendulum,...cho các dự án như thuỷ điện, nhiệt điện, mỏ, hồ chứa, điện mặt trời và điện gió luôn là dịch vụ trọng tâm của VEGI.,JSC
zalo