lắp đặt cột đo gió tại_Pú_Đao_Nậm_Nhùn_Lai_Châu

Tháng Tư 30, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió tại Pú Đao, Nậm Nhùn, Lai Châu

lắp đặt cột đo gió tại_Pú_Đao_Nậm_Nhùn_Lai_Châu được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
zalo