lắp đặt cột đo gió tại_Mộc_Châu_Sơn_La

Tháng Năm 7, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La

lắp đặt cột đo gió tại_Mộc_Châu_Sơn_La được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
zalo