kiểm tra hiện trạng thiết bị quan trắc

Tháng Năm 3, 2021

Kiểm tra hiện trạng thiết bị quan trắc thuỷ điện An Khê-Kanak – Đề xuất phương án sửa chữa

Kiểm tra thiết bị quan trắc_thuỷ_điện_An_Khê_Kanak được thực hiện bởi Công ty CP thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường VN
zalo