hệ thống ghi đo chuyển vị ngang tường vây inclinometer

Tháng Chín 18, 2019
Thiết bị quan trắc hố móng

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc nhà cao tầng

Thiết bị quan trắc nhà, tường vây và hố móng gồm có: thiết bị quan trắc chuyển vị ngang Inclinometer, thiết bị đo áp lực nước Piezometer, thiết bị đo mực nước ngầm Water Level Sensor, thiết bị quan trắc ứng suất bê tông và cốt thép Strain Gage, thiết bị quan trắc nhiệt độ bê tông Temperature Sensor,...
zalo