hệ thống con lắc thuận nghịch đo dao động pendulum

Tháng Chín 24, 2019
Quan trắc nghiêng công trình

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc nghiêng công trình

Thiết bị quan trắc nghiêng công trình thường có các thiết bị sau: cảm biến đo nghiêng Tilmeter, bộ thiết bị đo nghiêng dùng đĩa Tiltmeter, thiết bị đo nghiêng hai trục Biaxial Tilmeter, dầm đo nghiêng Tilt Beam
zalo