Đo ứng suất cốt thép sà_lan_tự_động

Tháng Năm 24, 2020
Đo ứng suất cốt thép sà lan - Công ty Sông Thu - Đà Nẵng

Dự án đo ứng suất cốt thép sà lan tự động – Tổng Công ty Sông Thu – Đà Nẵng

Các thiết bị đo ứng suất cốt thép được lắp dọc theo thân của sà lan để quan trắc ứng suất biến dạng trong quá trình gia tải. Các thiết bị này được tích hợp vào bộ ghi đo tự động Datalogger và Mini Logger do hãng ACE Instrument chế tạo tại Hàn Quốc.
zalo