cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc tự động-từ xa

Tháng Chín 11, 2019
Cung cấp & Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động - từ xa

Cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường tự động

Hệ thống quan trắc tự động thông thường gồm Datalogger ghi đo tự động và các cảm biến. Datalogger gồm có CR6, CR1000X, CR800, CR300, bộ chuyển đổi tín hiệu dây rung AVW200, bộ mở rộng kênh Multiplexer AM16/32B của Campbell Scientific - USA. Ngoài ra hệ thống còn có thêm modem 3G/4G để truyền số liệu lên máy chủ ảo VPS Cloud Server.
zalo