Cung cấp thiết bị quan trắc_thuỷ_điện

Tháng Một 21, 2020
Thiết bị quan trắc thuỷ điện Đăk Glun 2

Cung cấp thiết bị quan trắc – Dự án thuỷ điện Đăk Glun 2 – Bình Phước

Thiết bị quan trắc thuỷ điện Đắk Glun 2 - Bình Phước gồm rất nhiều loại thiết bị khác nhau: đo áp lực nước Piezometer, đo ứng suất bê tông Embedment Strain Gage, đo ứng suất cốt thép Weldable Strain Gage, đo nhiệt độ bê tông Temperature Sensor, đo biến dạng khe nối bê tông Crackmeter, ...
zalo