thiết bị quan trắc ứng suất_cốt_thép

Tháng Hai 10, 2021
Phối cảnh nhà máy thuỷ điện Nam Sum 1A

Cung cấp thiết bị quan trắc thuỷ điện Nam Sum 1A – Lào

Thiết bị quan trắc thuỷ điện_Nam_Sum_1A: Cung cấp & lắp đặt được thực hiện bởi công ty CP thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường VN
zalo