thiết bị quan trắc biến dạng crackmeter

Tháng Hai 13, 2021
BQLDA thuỷ điện Pa Tần 2

Cung cấp thiết bị quan trắc thuỷ điện Pa Tần 2 – Lai Châu

Thiết bị quan trắc thuỷ điện_Pa_Tần_2: Cung cấp và lắp đặt được thực hiện bởi công ty CP thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường VN
zalo