sửa chữa hệ thống quan trắc_hồ_Cửa_Đạt

Tháng Năm 25, 2020
Dự án sửa chữa hệ thống quan trắc hồ Cửa Đạt

Sửa chữa hệ thống quan trắc hồ Cửa Đạt – Thanh Hoá

Hệ thống quan trắc thuỷ điện - hồ chứa Cửa Đạt - Thanh Hoá được lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam. Hệ thống được tích hợp lên máy chủ ảo VPS Cloud Server có thể xem và tải số liệu qua Internet.
zalo