Tháng Tám 14, 2021
Thuỷ điện Nam Long

Cung cấp thiết bị quan trắc dự án thuỷ điện Nam Long – Đắk Nông

Cung cấp thiết bị quan trắc thuỷ điện_Nam_Long được thực hiện bởi Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
Tháng Tám 10, 2021
Công trường xây dựng thuỷ điện Huổi Chan 1

Cung cấp thiết bị quan trắc dự án thuỷ điện Huổi Chan 1 – Điện Biên

Cung cấp thiết bị quan trắc thuỷ điện_Huổi_Chan_1 được thực hiện bởi Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
zalo