quan trắc trượt lở

Tháng Một 29, 2020
Quan trắc chuyển vị ngang Inclinometer - dự án trượt lở

Dự án quan trắc trượt lở tại Tx. Gia Nghĩa – Đắk Nông

Quan trắc trượt lở bằng hệ thống ghi đo chuyển vị ngang Inclinometer là một phương pháp rất hiệu quả để xác định biên độ, mặt trượt cũng như đưa ra những cảnh báo và biện pháp xử lý khối trượt.
zalo