nâng cao an toàn hồ đập

Tháng Mười 16, 2020
Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng piezometer dải đo thấp-USA

Cung cấp thiết bị quan trắc thấm Piezometer – Dự án nâng cao an toàn hồ đập tỉnh Yên Bái

Các thiết bị quan trắc thấm VW Piezometer - dự án nâng cao an toàn hồ đập được thiết kế và lắp đặt tại các hồ chứa nhằm mục đích: - Theo dõi áp lực nước lỗ rỗng, áp lực đẩy nổi, theo dõi thấm - Theo dõi áp lực nước lỗ rỗng để tính toán cường độ kháng cắt của đất. Theo dõi mực nước ngầm dưới khối đất. - Theo dõi tải trọng tác dụng. - Theo dõi sự hạ mực nước ngầm do thấm hoặc thoát nước để dự đoán lún của các công trình xây dựng xunh quanh. Đo áp lực đẩy nổi để xác định sự ổn định của nền móng.
zalo