máy đo mực nước

Tháng Chín 24, 2019
Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng piezometer và máy đọc

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc thấm công trình

Thiết bị quan trắc thấm công trình gồm có: thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng Piezometer, thiết bị đo mực nước ngầm Water Level Sensor, thiết bị đo lưu lượng thấm máng chữ V, ...
zalo