lắp đặt cột đo gió tại_Vĩnh_Châu_Sóc_Trăng

Tháng Tư 30, 2022
Cột đo gió 120m tại Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng

lắp đặt cột đo gió tại_Vĩnh_Châu_Sóc_Trăng được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
zalo