lắp đặt cột đo gió tại_Đắk_Đoa_Gia_Lai

Tháng Tư 30, 2022
Cột đo gió 120m tại Đắk Đoa - Gia Lai

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Đắk Đoa, Gia Lai

lắp đặt cột đo gió tại_Đắk_Đoa_Gia_Lai được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam
zalo