Kiểm tra thiết bị quan trắc_thuỷ_điện_Cốc_San

Tháng Chín 28, 2020
Nhà máy thuỷ điện Cốc San - Lào Cai

Kiểm tra hiện trạng thiết bị quan trắc thấm – thuỷ điện Cốc San – Lào Cai

Thiết bị quan trắc thuỷ điện Cốc San - Lào Cai chủ yếu là các thiết bị quan trắc thấm Piezometer. Trải qua một thời gian dài hoạt động, các thiết bị cần phải được kiểm tra, hiệu chuẩn, dịch vụ này được thực hiện bởi công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam.
zalo