Kiểm tra hệ thống quan trắc_hồ_Cửa_Đạt

Tháng Một 24, 2020
Kiểm tra thiết bị quan trắc hồ Cửa Đạt

Kiểm tra hiện trạng hệ thống thiết bị quan trắc hồ chứa nước Cửa Đạt – Thanh Hoá

Hệ thống thiết bị quan trắc cho hồ chứa - thuỷ điện Cửa Đạt - Thanh Hoá sau nhiều năm sử dụng đã bị xuống cấp và hư hỏng. VEGI là đơn vị đã sửa chữa, nâng cấp và tích hợp toàn bộ hệ thống quan trắc công trình này lên máy chủ ảo VPS và đưa hệ thống trở lại hoạt động bình thường sau nhiều năm bị gián đoạn.
zalo