hệ thống đo lún theo lớp bằng nam châm magnetic extensometer

Tháng Chín 24, 2019
Bố trí thiết bị quan trắc đập đất đắp

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc lún công trình

Thiết bị quan trắc lún công trình gồm có: thiết bị quan trắc lún bằng từ tính Magnetic Extensometer, giãn kế thanh Extensometer, thiết bị quan trắc áp lực nước Piezometer, thiết bị quan trắc chuyển vị ngang Inclinometer, thiết bị quan trắc lún Settlement System, cảm biến đo lún chất lỏng Settlement Sensor.
zalo