Giếng quan trắc mực nước ngầm

Tháng Chín 24, 2019
Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng piezometer và máy đọc

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc thấm công trình

Thiết bị quan trắc thấm công trình gồm có: thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng Piezometer, thiết bị đo mực nước ngầm Water Level Sensor, thiết bị đo lưu lượng thấm máng chữ V, ...
Tháng Chín 18, 2019
Lắp đặt thiết bị quan trắc hồ thải xỉ nhiệt điện

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc bãi thải nhiệt điện, mỏ

Thiết bị quan trắc bãi thải nhiệt điện, mỏ thường có các thiết bị sau: thiết bị quan trắc thấm Piezometer, thiết bị quan trắc chuyển vị ngang Inclinometer, thiết bị quan trắc lún bằng từ tính Magnetic Extensometer, thiết bị quan trắc mực nước ngầm Water Level Meter.
Tháng Chín 17, 2019
Thiết bị quan trắc đường giao thông

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc đường giao thông

Thiết bị quan trắc công trình giao thông gồm có: thiết bị quan trắc áp lực nước Piezometer, thiết bị quan trắc mực nước ngầm Water Level Meter, thiết bị đo chuyển vị ngang Inclinometer, thiết bị đo biến dạng Crackmeter, thiết bị đo áp lực Pressure Cell, thiết bị đo lực căng dây Strainmeter,...
zalo