Cung cấp và lắp đặt thiết_bị_quan_trắc_thuỷ_điện_Khe_Thơi

Tháng Chín 28, 2020
Đập bê tông thuỷ điện Khe Thơi

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc – Dự án thuỷ điện Khe Thơi – Nghệ An

Thiết bị quan trắc thuỷ điện Khe Thơi - Nghệ An gồm rất nhiều loại thiết bị khác nhau: đo áp lực nước Piezometer, đo ứng suất bê tông Embedment Strain Gage, đo ứng suất cốt thép Weldable Strain Gage, đo nhiệt độ bê tông Temperature Sensor, đo biến dạng khe nối bê tông Crackmeter, đo biến dạng khe nối tại chỗ Plastic Crack Monitor,...
zalo