Cung cấp thiết bị quan trắc_thuỷ_điện_Tân_Lộc

Tháng Chín 28, 2020
Đường vào dự án thuỷ điện Tân Lộc

Cung cấp thiết bị quan trắc – Dự án thuỷ điện Tân Lộc – Lâm Đồng

Thiết bị quan trắc thuỷ điện Tân Lộc - Lâm Đồng gồm các thiết bị đo ứng suất cốt thép dạng thanh Rebar Stressmeter do hãng ACE chế tạo tại Hàn Quốc có nhiệm vụ quan trắc ứng suất biến dạng của các thanh cốt thép chủ khi tích nước.
zalo