Cung cấp lắp đặt trạm thời_tiết_PVmet500_thiết_bị_đo_bức_xạ_CMP10

Tháng Năm 9, 2022
Điện mặt trời áp mái KCN Sa Đéc

Cung cấp, lắp đặt trạm thời tiết PVmet 500 và thiết bị đo bức xạ pyranometer CMP10 – Dự án điện mặt trời áp mái KCN Sa Đéc – Đồng Tháp

Cung cấp lắp đặt trạm thời_tiết_PVmet500_thiết_bị_đo_bức_xạ_CMP10 được thực hiện bởi công ty CP thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường Việt Nam
zalo