cảm biến đo nhiệt độ tấm pin

Tháng Năm 11, 2021
Thiết bị đo bức xạ Pyranometer SMP11-A

Cung cấp thiết bị quan trắc – Nhà máy điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1

Thiết bị quan trắc nhà máy_điện_mặt_trời_Sơn_Mỹ: Cung cấp và lắp đặt bởi công ty CP thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường VN
zalo