cảm biến đo bức xạ mặt trời

Tháng Mười 16, 2020
Lắp đặt thiết bị quan trắc điện mặt trời Ninh Thuận

Cung cấp thiết bị quan trắc dự án điện mặt trời Ninh Thuận

Thiết bị quan trắc cho nhà máy điện mặt trời gồm có: cảm biến đo bức xạ và nhiệt độ tấm pin RT1, cảm biến đo bức xạ Pyranometer và cảm biến đo nhiệt độ mặt sau tấm pin Back of Module Temperature Sensor
zalo