bán thiết bị quan trắc địa kỹ thuật & môi trường

Tháng Ba 13, 2019
Cung cấp thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Cung cấp thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Cung cấp thiết bị quan trắc là dịch vụ trọng tâm của công ty chúng tôi. Các thiết bị quan trắc như Piezometer, Strain Gage, Temperature Sensor, Crackmeter, Inclinometer,...được công ty chúng tôi cung cấp cho rất nhiều các dự án tại Việt Nam và các nước lân cận như Lào, Myanmar.
Tháng Ba 13, 2019
Lắp đặt thiết bị quan trắc

Lắp đặt thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Lắp đặt các thiết bị quan trắc địa kỹ thuật và môi trường như Inclinometer, Piezometer, Strain Gage, Extensometer, Crackmeter, Tiltmeter, Pendulum,...cho các dự án như thuỷ điện, nhiệt điện, mỏ, hồ chứa, điện mặt trời và điện gió luôn là dịch vụ trọng tâm của VEGI.,JSC
zalo